Home Diensten Nieuws Werkwijze Portfolio Opdrachtgevers Contact

DCAD voor Tekeningbeheer bij Facilitaire afdelingen:

Tekeningbeheer:

Een goede tekening is de bron van informatievoorziening van uw werk als medewerker van een Facilitaire afdeling of op een afdeling Technisch Beheer. Veelal worden deze tekeningen beheerd op een netwerkschijf of met een document- of tekeningbeheersysteem als Organice, Sharepoint, StabiBASE of Vault van Autodesk. Waarbij de genoemde systemen ook zogenaamde “cloud”-oplossingen bieden. Hierdoor is het mogelijk om via een webinterface tekeningen en andere documenten te raadplegen op laptop, tablet of smartphone.

Als medewerker van een Facilitaire afdeling of op een afdeling Technisch Beheer ontvangt u na een bouw, verbouw of onderhoud in een pand, als de oplevering heeft plaats gevonden, bouwkundige plattegronden en technische tekeningen beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het facilitair beheer. Deze tekeningen kunnen als basis gebruikt worden voor het berekenen van de volgende facilitaire kengetallen:

De bovenstaande gegevens kunnen worden vertaald in visuele gegevens zoals een vlekkenplan of inrichtingstekening, maar ook in numerieke gegevens zoals een database. Hierbij kunt u denken aan de volgende overzichten:

Deze gegevens kunnen op diverse manieren gebruikt worden:

De mogelijkheden zijn legio.

Alle gegevens die in een tekening staan kunnen worden geëxporteerd naar Excel, waarmee overzichten gemaakt kunnen worden. Deze overzichten gebruikt u om uw organisatie op diverse punten te ondersteunen. DCAD kan deze overzichten voor u verzorgen en vergelijken met gegevens die in de organisatie aanwezig zijn.

Opzet Project:

Daarnaast kan DCAD u ook ondersteunen bij het opzetten van de tekeningen die bij het bestek horen. DCAD kan het tekenwerk projectmatig voor u oppakken. Ook kan DCAD fungeren als oproepkracht bij grote projecten, in het geval dat er onderbezetting is, als gevolg van een openstaande vacature of bij ziekte van een medewerker.

De benodigde tekeningen kunnen zijn:

o Licht- en krachtinstallaties.

o Zwakstroominstallaties.

o Brandmeldinstallaties.

o Data- en Telefonie installaties.

o Toegangscontrole.

DCAD tekent volgens de door u opgegeven procedures en tekenvoorschriften of helpt u deze voor het project op te zetten en vast te leggen.

DCAD tekent in Autodesk AutoCAD, Autodesk AutoCAD MEP, Autodesk Revit MEP of Stabiplan StabiCAD.

Revisie en controle van tekeningen:

Op het moment dat het project is opgeleverd, moeten de tekeningen worden aangepast aan de nieuwe, gebouwde situatie. Dit kunt u zelf doen, maar wellicht heeft u daar de tijd of kennis niet voor en zoekt u een partij die dit voor u kan verzorgen. DCAD kan u ondersteunen door u tekenwerk uit handen te nemen en voor u te verwerken. Uw verwerkte revisies krijgt u digitaal aangeleverd zoals vooraf afgesproken, waarbij het uiteraard mogelijk is om tekeningen op te zetten volgens de procedures en tekenvoorschriften van uw opdrachtgever.

Bedrijfshulpverlening:

Naast het facilitair en technisch beheer kunnen de tekeningen ook een belangrijke rol spelen op het gebied van veiligheid. Zij kunnen een bijdrage leveren aan de samenhang tussen de bedrijfshulpverlening, de brandweer en de arbeidsinspectie. Veel tekeningen uit de categorie veiligheid zijn wettelijk verplicht voor de diverse bedrijfstakken en industrieën, deze moeten ook regelmatig getoetst worden. Voor het uitwerken van deze tekeningen zijn de geldende normeringen, zoals de NEN 1414:2007 en de NEN 8112:2017, voor DCAD het uitgangspunt.

Enkele voorbeelden van tekeningen zijn:

DCAD kan u assisteren bij het inventariseren en uitwerken van de vereiste en gewenste tekeningen. Zo ontstaat er een advies en ondersteuning op maat waarmee uw organisatie uiteindelijk het beste mee gediend is.

Neemt u gerust contact op met DCAD voor meer informatie en de mogelijkheden voor uw organisatie. Klik op de link: contactformulier.