Home Diensten Nieuws Werkwijze Portfolio Opdrachtgevers Contact

Ruimtebeheer en vlekkenplannen:

U kunt behoefte hebben aan inzicht in het gebruik van de ruimten door afdelingen, vanwege:

Dit inzicht kan worden verkregen door gebruik te maken van ruimteregistratie. Door een goed beheer van de ruimteregistratie kunt u effectiever omgaan met uw ruimten, want het is dan inzichtelijk hoeveel ruimte er precies beschikbaar is, en wat het actuele gebruik daarvan is. Hiermee kunt u ook verborgen leegstand in kaart brengen. Wellicht is het niet nodig om extra ruimte te huren, of kan een deel van de ruimte worden afgestoten, zodat er op kosten kan worden bespaard.

Het inzichtelijk maken van het gebruik van de ruimten gebeurd door middel van zogenaamde vlekkenplannen. Elke afdeling, ruimtecategorie of ruimtegebruik krijgt een eigen kleur op de tekening. Hiermee is het gebruik snel en eenduidig inzichtelijk te maken.

DCAD kan voor u een digitale tekening verzorgen, waarin de ruimtegegevens nauwkeurig zijn ingevoerd. Deze tekening wordt dan gebruikt voor het maken van een rapportage ten behoeve van het facilitair managementinformatiesysteem. Voor het in kaart brengen van het oppervlaktegebruik past DCAD de NEN 2580:2007 toe. DCAD maakt de gegevens inzichtelijk met behulp van bovengenoemde vlekkenplannen.

Met behulp van het ruimteoverzicht kan tevens een doorbelasting aan de afdelingen gemaakt worden. Een voordeel van doorbelasting is dat afdelingen zelf ook belang hebben bij het beperken van de gebruikte oppervlakten. Dit kan bijdragen aan een efficiënt gebruik van de ruimten.

Neemt u gerust contact op met DCAD voor meer informatie en de mogelijkheden voor uw organisatie. Klik op de link: contactformulier.


Voorbeeld van een Vlekkenplan:Ruimtebeheer en vlekkenplannen.pdf