Inrichtings- en herhuisvestingingsplattegronden:

Graag wilt u van uw huidige inrichting een actuele tekening hebben. DCAD kan voor u een inventarisatie doen van de, door u in gebruik zijnde ruimtes, en daarvan de inrichtingstekeningen maken.

Tevens kan DCAD beoordelen of uw huidige situatie voldoet aan de geldende normen en wetgeving. Denk hierbij aan de NEN 1824:2010. Deze norm omschrijft hoeveel oppervlakte nodig is voor een werkplek, maar ook hoeveel loopruimte er beschikbaar moet zijn in een ruimte. Denk hierbij aan een kantoortuin. DCAD kan voor u toetsen of uw huidige inrichting voldoet aan de NEN 1824:2010. Op een plattegrond wordt dan de huidige situatie ingetekend, waarna er gekeken wordt waar zich mogelijke knelpunten bevinden. Er kunnen dan alternatieven aangedragen worden waardoor een kleine verandering al voldoende kan blijken te zijn om aan de geldende norm te voldoen.

Bij een (interne) verhuizing of verbouwing kan DCAD u bijstaan. In een digitale plattegrond, op basis van accurate bouwkundige plattegronden, visualiseert DCAD de verschillende indelingsmogelijkheden. Daarnaast adviseert DCAD over de meest effectieve indeling van ruimten en inventaris, die voldoet aan geldende normen en wetgeving. Als basis voor een inrichtingsvoorstel hanteert DCAD de NEN 1824:2010. In dit inrichtingsvoorstel staat aangegeven hoeveel oppervlakte nodig is voor een werkplek maar ook hoeveel oppervlakte gereserveerd moet worden als loopruimte.

Bij het inrichten van een nieuw kantoor, maar ook bij een bestaande kantooromgeving, is het vaak raadzaam om een plattegrond van de inrichting te maken. Hierbij komen eventuele knelpunten van de inrichting naar voren, zoals:

Deze vragen kunnen u gesteld worden als verhuiscoördinator, maar ook als verhurend makelaar die op zoek is naar een nieuwe locatie voor een opdrachtgever. Een inrichtingsvoorstel met de meubilairopstelling kan duidelijkheid verschaffen in de mogelijke knelpunten. Deze werkwijze kan vervelende (en kostbare) verrassingen tijdens de verhuizing voorkomen, zoals bijvoorbeeld wanneer de inrichting niet blijkt te passen.

Uw voorstel kan daarnaast ook uitgewerkt worden in een 3D presentatie, waardoor het voor de (eind)gebruiker meer inzichtelijk is hoe het eindresultaat zal zijn. Dit geeft over het algemeen een flinke meerwaarde aan het inrichtingsvoorstel. Te denken valt aan een bijzondere ruimte of speciaal meubilair.

Ook voor de aansturing van de verhuizing is het buitengewoon praktisch om inrichtingsplattegronden te maken. Een groot voordeel van het gebruik van plattegronden is het tonen van de nieuwe indeling per ruimte. Hierdoor kunnen de verhuizers en inrichters de werkplekken meteen op correcte wijze plaatsen en inrichten, waardoor de verhuisoverlast tot een minimum beperkt kan worden.

Neemt u gerust contact op met DCAD voor meer informatie en de mogelijkheden voor uw organisatie. Klik op de link: contactformulier.


Voorbeeld van een Inrichtings- of herhuisvestingingsplattegrond:

Inrichtings- en herhuisvestingingsplattegronden.pdf Home Diensten Nieuws Werkwijze Portfolio Opdrachtgevers Contact